"Nepovažuji se za profesionálního fotografa a nikdy jsem se fotografováním neživil. Na to mám fotografii příliš rád"

Translate - Váš jazyk

csbebghrenfrdeitjaplptrugdskesuk

Nezáleží až tak dalece na tom, jakým fotoaparátem fotografii pořídíme, ani na tom, jak dalece jsme technicky zdatní. Mnohem důležitější je, jak dokážeme vnímat svět kolem sebe, a co chceme svou fotografií sdělit ostatním. Fotografie je jedním z prostředků, jak svému okolí sdělit svoje pocity, své emoce, svůj pohled na svět. Fotografie může být přesným popisem události nebo předmětu, může přesně zachytit nejjemnější detaily, může kvalitně zprostředkovat důležitou informaci.

A bude to dobrá a technicky dozajista kvalitní fotografie. Samotná kvalita však nestačí k tomu, aby dokázala diváka zaujmout, řekla něco o svém autorovi, o jeho pocitech, aby jiným ukázala jeho pohled na svět a snad se i zamyslet. Aby fotografie dokázala oslovit jiné, musí být stejně jako pěkná píseň, báseň či obraz, naplněna emocemi. Technika nám může pomoci, ale nic za nás neudělá. Ani ten nejlepší, nejdokonalejší a nejdražší fotoaparát, sám o sobě není zárukou dobré fotografie

Méně je často víc

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Čeho je moc, toho je příliš...

Dodatečnými úpravami můžeme fotografie v mnohém vylepšit a pomohou nám odstranit nežádoucí a rušivé prvky. Pokud k nim ale nebudeme přistupovat citlivě, mohou fotografii naopak velice poškodit.

Jaké jsou nečastější chyby, kterých se při úpravách fotografií dopouštíme?

Předně je to necitlivá úprava světel a stínů, jejímž důsledkem je tzv. "aura" - světlá záře lemující obrysy tmavých partií snímku, nejčastěji korun stromů nebo obrys horizontu. Objevuje se především u snímků špatně exponovaných, u kterých se úpravami snažíme zesvětlit stíny nebo tehdy, když se snažíme zvýšit zřetelnost detailů (některé grafické editory mají i funkci "Zřetelnost", resp. Clarity, jde-li o programy v angličtině). Při těchto úpravách dochází ke zvýšení kontrastu v přechodech mezi světlými a tmavými partiemi a pokud úprava překročí určitou mez, projeví se to právě onou aurou, působící dojmem, že jsou tmavé partie osvětleny ze zadu.

Jak upravovat bez rizika vzniku aury?

Není to až tak složité. Je-li snímek mírně podexponovaný a potřebujeme zmírnit úroveň stínů, použijeme především úpravu expozice a pokud touto funkcí náš editor nedisponuje, použijeme úpravu úrovně GAMA. Teprve potom citlivě doladíme světla a stíny. Funkci "Zřetelnost" (Clarity) používáme velice citlivě. Nepříliš výraznou auru můžeme odstranit nebo alespoň omezit také úpravou světel, ať již funkcí "Úrovně" nebo "Světla a stíny".

 

 DSC0017

Příklad nezvládnuté úpravy - aura kolem stromu v levé části snímku

Tentýž snímek s citlivější úpravou.

Méně je někdy víc

Úpravy světel a stínů leckdy nepostačí a je potřeba sáhnout i k jiným možnostem úprav. Někdy je to úprava kontrastu, jindy doladění barev a barevného kontrastu a v neposlední řadě i doostření snímku.
Zatímco s úpravou světel a stínů nemáme obvykle žádné větší problémy, při úpravách barev už situace tak jednoduchá není. Snadno se nám může vymknout z rukou a výsledkem potom může být "omalovánka" hýřící barvami jako pouťová atrakce. Pro je nutné postupovat velmi opatrně a počítat s tím, že roli nehraje jenom barva a její odstín, ale také sytost, jas a kontrast mezi jednotlivými odstíny téže barvy i ostatních barev snímku.

Jednou z typických ukázek nutnosti doladění je barva oblohy. Barva oblohy často neodpovídá reálné modré barvě, ale tyrkysová. Ve většině případů je to důsledkem špatně exponovaného snímku (obloha je podexponovaná). Citlivou úpravou dokážeme i takový nedostatek snímku odstranit.

Pozor bychom si měli dát i při úpravách a zvýraznění barev snímku. Snadno se totiž může stát, že úpravy přeženeme a výsledkem bude nepřirozený obraz, většinou mu říkáme "omalovánky"

 DSC001317x

Snímek před úpravou

 DSC0013x

Tentýž snímek po úpravě barvy oblohy

 
 DSC001317x

Snímek před úpravou

 DSC0013x

Tentýž snímek po úpravě barvy oblohy

 

Nové fotografie v galerii

QR Code
Qr Code
QR Code

Licence

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons
Uveďte původ, Neužívejte komerčně, Nezpracovávejte
3.0 Česká republika License
.

Pro možnost použití zde publikovaných fotografií ke komerčním účelům, kontaktujte autora se žádostí o udělení licence

Cookies nám usnadňují poskytování našich služeb. S využitím našich služeb nám dovolujete používat cookies.
Další informace OK